Chi tiết vui lòng liên hệ:        Homestay Alida
Chuyển khoản:
  • NGUYEN PHU QUY:
  • Tài Khoản Techcomback – Số TK : 19032293845026
 (Các phòng được đảm bảo phải đặt cọc trước 100% cho 1 đêm và trên 2 đêm đặt cọc trước 50% )

Nhận xét